دریافت فایل با کیفیت


بیا که بی نفس تو نسیم طوفان است

بیا که صبح بشر بی تو شام هجران است

بیا که بی تو غریب است امت اسلام

غریب تر ز همه عطرت است و قرآن است

بیا که صبح بشر بی تو ظهر عاشوراست

 بیا که صبح بشر بی تو شام هجران است

بیا که خانه ی زهرا هنوز میسوزد

بیا که دیده ی زینب هنوز گریان است

بیا که حرمت قرآن به زیر پا مانده

بیا که پیکر جدت هنوز عریان است

بیا که دست علمدار بر زمین مانده

بیا که پیکر عباس در بیابان هست